гр.Нови пазар, ул.Цар Асен 77

Севдалена Венкова Арсова

Директор
  • Поща: cdg3@abv.bg
  • Мобилен телефон: +359885/302 766
  • Телефон: +359537/2 56 74

Даниела Денчева Вълканова

Старши учител

Нели Димитрова Атанасова

Старши учител

Николинка Цвяткова Георгиева

Старши учител

Софка Василева Иванова

Старши учител

Христина Илиева Христова

учител

Вяра Милчева Радкова

Учител

Пламена Василева Арнаудова

Учител

Поля Миленова Христова

Учител

Димитричка Стоянова Кирова

пом. възпитател

Пепа Христова Димитрова

пом. възпитател

Мелин Метинова Юсеин

пом. възпитател

Ирена Господинова Димитрова

пом. възпитател

Златина Любенова Николова

мед. сестра

Теменужка Ташева Драгнева

ЗАС

Богдана Петкова Христова

счетоводител

Нелка Петрова Ганева

готвач

Георги Ангелов Георгиев

огняр

#
#
#
#
#