гр.Нови пазар, ул.Цар Асен 77

Анета Димитрова Петкова

Директор
  • Поща: cdg3@abv.bg
  • Мобилен телефон: +359885/302 766
  • Телефон: +359537/2 56 74

Севдалена Венкова Арсова

Главен учител

Даниела Денчева Вълканова

Старши учител

Нели Димитрова Атанасова

Старши учител

Николинка Цвяткова Георгиева

Старши учител

Софка Василева Иванова

Старши учител

Димитрина Валентинова Дянкова

Учител

Пламена Василева Арнаудова

Учител

Елица Стоянова Стоянова

Учител

#
#
#
#
#